biuro@bentur.pl

Jak zachować motywację podczas rehabilitacji?

rehabilitacja

Walka o powrót do zdrowia nie jest łatwa, to ciągłe wyzwania i przeszkody do pokonania. Rehabilitacja wymaga nie tylko wysiłku fizycznego, to proces, który testuje zarówno ciało, jak i umysł. Najważniejszym elementem w procesie rekonwalescencji jest silna wola, nieustanna motywacja i determinacja. W pracy nad powrotem do pełnej sprawności, jak we wszystkim, co robimy są lepsze i gorsze chwile. Rehabilitacja wymaga cierpliwość. Utrzymanie motywacji na odpowiednim poziomie jest bardzo ważne przez cały proces rehabilitacji. Odpowiednia motywacja pomoże nie tracić wiary i zaangażowania w wykonywane zabiegi, ćwiczenia i terapię. Motywacja i zaangażowanie w walce o powrót do zdrowia to klucz do sukcesu. Sprawdź, jak utrzymać i znaleźć swoje źródło motywacji!

 

Rola motywacji w procesie rehabilitacji

W czasie rehabilitacji motywacja odgrywa kluczową rolę w zachęcaniu pacjentów do systematycznego wykonywania zaleconych ćwiczeń. Bez odpowiedniej motywacji i zaangażowania w terapię, proces rekonwalescencji może przebiegać znacznie trudniej oraz nie przynosić oczekiwanych efektów. Rolą opiekunów i pacjentów jest utrzymanie poziomu motywacji na, jak najwyższym poziomie przez cały czas. 

Motywacja to wewnętrzny stan w świadomości ludzkiej, wykazujący chęć do robienie czegoś. Motywacja kieruje i pobudza zachowanie w celu osiągnięcia określonych potrzeb, wyników oraz celów. To siła, która mobilizuje ludzi do działania, utrzymania zaangażowania i pokonywania trudności. Co wywołuje motywację? Różnorodne czynniki takie jak: potrzeby fizjologiczne, sukces, aspiracje, presja społeczna, zewnętrzne bodźce i nagrody. Motywację możemy podzielić na:

Motywacja zewnętrzna bierze się z naszego otoczenia. Źródłem popychającym nas do działania jest tutaj środowisko zewnętrzne. W motywacji zewnętrznej pacjentów podczas rehabilitacji ważne jest wsparcie bliskich, przyjaciół i rodziny. 

Motywacja wewnętrzna polega na auto motywacji. Według badań to najskuteczniejsza forma motywacji, która wynika z własnych wartości, pragnień, oczekiwań, celów i przekonań. Działanie w tym przypadku podejmowane jest z własnego wyboru. To właśnie motywacja wewnętrzna wpływa w dużej części na powodzenie rehabilitacji. 

 

Czynniki motywacji

Jak się stale motywować do ćwiczeń i walki o zdrowie? Najważniejsze jest ustanowienie sobie celu działania. Dla każdego będzie to jednak indywidualna kwestia. Każda rehabilitacja niesie za sobą główny cel chęci powrotu do pełnej sprawności, ale zawsze stoi za tym coś więcej. Na wielki sukces składają się małe cele, może to być np. chęć wzięcia na ręce wnuka, dziecka, zwykłe czynności życia codziennego, powrót do sportu lub życia społecznego. Wśród czynników motywujących pacjentów wyróżniamy:

  • Autonomię – pacjent może samodzielnie podejmować decyzje odnośnie do sposobu rehabilitacji. Duża kontrola w tym zakresie pozwala na dobranie  ćwiczeń, zabiegów i sprzętu pod swoje własne oczekiwania i potrzeby. Robienie tego, co się lubi mocno wpływa na zwiększone zaangażowanie i motywację. 
  • Opieka kompetentnych specjalistów, rehabilitantów i fizjoterapeutów buduje zaufanie i wiarę w powodzenie całego procesu. 
  • Więź pomiędzy terapeutą a pacjentem gwarantuje pozytywne odczucia w czasie rehabilitacji, a przyjemna atmosfera zachęca do regularnego odbywania wizyt. 
  • Wyznaczone cele, oczekiwania, aspiracje pomagają w budowaniu świadomości realnych oczekiwań pacjenta względem siebie i zachęca do samokontroli postępów. Ustalony plan działania pomaga w przywracaniu motywacji w trudnych chwilach, a mierzone efekty zachęcają do dalszego zaangażowania. 
  • Wsparcie bliskich to bardzo istotny element w utrzymaniu wysokiego zaangażowania, dobrze mieć wokół siebie osoby, które przypominają o wyznaczonych celach i są oparciem w momentach frustracji. 
  • Kształtowanie pozytywnego nastawienia i optymistyczne patrzenie w przyszłość. Skupienie się na rzeczywistości, osiąganych postępach i celach do zrealizowania pomaga w utrzymaniu zdrowia psychicznego na odpowiednim poziomie. 

 

Jak przezwyciężyć spadek motywacji?

Brak motywacji pojawia się często w przypadku monotonii. Jest to zauważalne w życiu codziennym, pracy, a także w przypadku rehabilitacji. Jak się zrestartować i ponownie zmotywować? 

Ciekawą alternatywą dla realizowania programu rekonwalescencji jest udanie się na turnus rehabilitacyjny. Zmiana otoczenia, podróż w wymarzone miejsce, poznanie nowych osób, realizowanie innych form ćwiczeń, nowe zabiegi i grupy wsparcia. Turnusy rehabilitacyjne to doskonała okazja do zwiększenia motywacji i zaangażowania w cały proces powrotu do zdrowia. Turnus rehabilitacyjny nad morzem, czy w górach? Istnieje wiele miejsc, do których można się udać, wszystko zależy od naszych upodobań. 

Otoczenie również odgrywa istotną kwestię w zaangażowaniu i motywacji pacjentów. Duża różnorodność form rehabilitacji zapewnia poznanie całkiem nowych metod i technik rehabilitacji, a także spostrzeżeń szeregu specjalistów. Taki wyjazd stanowi odskocznię od życia codziennego i wprowadza dużo nowych zmian, które napędzają do działania. 

Grupy wsparcia tworzone na turnusach rehabilitacyjnych to szansa na poznanie osób, które borykają się z podobnymi problemami. Wzajemne wsparcie i zrozumienie to dodatkowy czynniki wpływający pozytywnie na motywację. Dodatkowo udział w turnusie rehabilitacyjnym potrafi znacznie przyspieszyć proces rehabilitacji oraz pomóc w dbaniu o zdrowie psychiczne pacjentów. 

 

Motywacja podczas rehabilitacji – Podsumowanie 

Motywacja w procesie rehabilitacji odgrywa kluczową rolę. Bez odpowiedniego zaangażowania w proces rekonwalescencji nie jesteśmy w stanie osiągnąć wymarzonego efektu. Warto podczas codziennej walki pamiętać o wyznaczonych celach i powodach, dla których powrót do pełnej sprawności jest ważny. Zdrowie psychiczne w czasie wszystkich wyznań związanych z rehabilitacją powinno być dla nas tak samo ważne, jak fizyczna sprawność. Nie bójmy się korzystać z pomocy wsparcia grupowego i indywidualnych terapii. Przy poczuciu braku motywacji warto porozmawiać z bliskimi lub całkowicie zmienić otoczenie i postawić sobie nowe wyzwania.