biuro@bentur.pl

Jura Krakowsko-Częstochowska

JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA

WYCIECZKA – 2 DNI

1 dzień – wyjazd sprzed szkoły, przejazd do Częstochowy. Pobyt na Jasnej Górze. Następnie przejazd do Ojcowa, zwiedzanie ruin średniowiecznego Zamku Kazimierza Wielkiego, w którym zachowały się resztki murów obronnych, budynku głównego, bramy wjazdowej, studnia, Grota Łokietka największa i najpiękniejszą ze znanych jaskiń Ojcowskiego Parku Narodowego, składa się z dwóch dużych komór oraz kilku korytarzy o łącznej długości 320 m, jaskinia jest oświetlona elektrycznie. Zakwaterowanie, obiadokolacja, wieczorek taneczny, nocleg.
2 dzień – śniadanie, wykwaterowanie. Zwiedzanie najokazalszego zamku rycerskiego Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Ogrodzieńcu. Przejazd do Smolenia zwiedzanie Ruin Zamku Rycerskiego na wysokiej wapiennej skale / 485 m n.p.m/. Powrót w godzinach wieczornych.

Termin do ustalenia

Koszt: od 389 zł

Cena zawiera:
– zakwaterowanie 1 nocleg, wyżywienie
– transport autokarem
– usługę pilota/ przewodnika
– ubezpieczenie NNW

Uwagi: Program można modyfikować wg potrzeb. Możliwość posiłku w drodze powrotnej. Cena nie obejmuje biletów wstępu.

Wyjazd skalkulowany z Łodzi, grupa min 40 osób.
Na życzenie przygotowujemy i kalkulujemy wyjazdy o dowolnym programie, ilości osób, ilości dni oraz miejscu wyjazdu.