biuro@bentur.pl

Wrocław-Kudowa-Skalne Miasto

Transport:

autokar

Wyżywienie:

4 posiłki

Czas trwania:

3 dni, 2 noclegi