biuro@bentur.pl

Jura Krakowsko-Częstochowska

Transport:

autokar

Wyżywienie:

2 posiłki

Czas trwania:

2 dni, 1 nocleg

Cena:

od 490zł

Przyjazd do Częstochowy. Pobyt na Jasnej Górze. Następnie przejazd do Ojcowa, zwiedzanie ruin średniowiecznego Zamku Kazimierza Wielkiego. Zwiedzanie najokazalszego zamku rycerskiego Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Ogrodzieńcu. Przejazd do Smolenia zwiedzanie Ruin Zamku Rycerskiego na wysokiej wapiennej skale / 485 m n.p.m/.
600 lat Łodzi!
Zapraszamy
do Łodzi

Wycieczki po Łodzi dla grup zorganizowanych