Tel.: 42 639 90 82, 509 906 165, 786 828 702
biuro@bentur.pl

Jura Krakowsko-Częstochowska

Transport:

autokar

Wyżywienie:

2 posiłki

Czas trwania:

2 dni, 1 nocleg

Cena:

od 359 zł

Przyjazd do Częstochowy. Pobyt na Jasnej Górze. Następnie przejazd do Ojcowa, zwiedzanie ruin średniowiecznego Zamku Kazimierza Wielkiego. Zwiedzanie najokazalszego zamku rycerskiego Jury Krakowsko-Częstochowskiej w Ogrodzieńcu. Przejazd do Smolenia zwiedzanie Ruin Zamku Rycerskiego na wysokiej wapiennej skale / 485 m n.p.m/.