biuro@bentur.pl

Bezpieczeństwo i higiena w ośrodkach rehabilitacyjnych

bezpieczeństwo i higiena - kobieta w masce ochronnej

Zdrowie i bezpieczeństwo to element odgrywający istotną rolę w zapewnieniu kompleksowej opieki wszystkim pacjentom ośrodków rehabilitacyjnych. Wyspecjalizowana kadra i nowoczesne metody leczenia są tak samo odpowiedzialne za sukces rehabilitacji, co dbałość o standardy bezpieczeństwa i higieny. W środowisku, w którym pacjenci w wyniku odbytych urazów są często osłabieni i bardziej narażeni na choroby, właściwe procedury mają kluczowe znaczenie dla zapobiegania infekcji i minimalizowania ryzyka wypadków. Jak ośrodki dbają o bezpieczeństwo pacjentów?  Sprawdź poniżej i zapoznaj się z panującymi standardami higienicznymi oraz przyjrzyj się bliżej procedurom zapewniającym optymalne warunki dla pacjentów, jak i personelu medycznego. 

 

Znaczenie bezpieczeństwa i higieny 

Bezpieczeństwo i higiena mają fundamentalne znaczenie dla zapewniania skutecznej opieki oraz stworzenia warunków sprzyjających rekonwalescencji pacjentów. Dlaczego to takie ważne? Przede wszystkim środowisko pozbawione jakiegokolwiek ryzyka gwarantuje komfortowy pobyt pacjentom. Wszystkie zasady oraz procedury stworzone są w celu zapewniania leczenia najwyższej jakości oraz wyeliminowania niepotrzebnych zmartwień wśród uczestników oraz członków ich rodzin. Dla zwiększenia zaufania wśród podopiecznych ośrodki rehabilitacyjne muszą spełniać i przestrzegać wszystkich wymogów sanitarnych oraz epidemiologicznych określonych prawnie, a także w związku z tym  podlegać stałej kontroli instytucji państwowych. 

 

Zasady higieny w ośrodkach rehabilitacyjnych 

Przestrzeganie czystości w placówkach rehabilitacyjnych to nieodłączny element minimalizowania ryzyka zakażeń endemicznych i epidemicznych. Wszystkie działania związane z zapewnieniem odpowiedniej sterylności mają na celu wyeliminowanie szkodliwych czynników bakteriologicznych, które skutkowałyby zakłóceniem pobytu i procesu rehabilitacji. Do podstawowych zasad higieny w centrach rehabilitacyjnych zaliczamy: 

 

Dezynfekcja powierzchni i sprzętu 

Regularna dezynfekcja powierzchni, sprzętu oraz urządzeń rehabilitacyjnych jest niezbędna w celu eliminacji patogenów i zapobieganiu szerzenia się infekcji. Odpowiednia dezynfekcja specjalnie dobranymi środkami to podstawowa zasada przestrzegania higieny w ośrodkach. Zasady sterylizacji określone są w formie różnorodnych procedur, które różnią się zasadami w zależności od pomieszczenia i ryzyka zakażenia. Osobnymi wytycznymi dotyczącymi zachowania sterylności i czystości charakteryzuje się sprzątanie np. sal terapeutycznych, rehabilitacyjnych, toalet, czy pokoi gości. 

Regularne mycie rąk

Personel medyczny oraz pacjenci na terenie placówki zobowiązani są do regularnego mycia rąk przy użyciu wody, mydła lub innych środków dezynfekujących. Mycie rąk jest szczególnie ważne przy bezpośrednim kontakcie pacjenta z lekarzem, obcowaniem z innymi podopiecznymi oraz przed spożywaniem pokarmów. 

Stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej

Personel medyczny w obiektach rehabilitacyjnych zobowiązany jest do korzystania z maseczek, przyłbic, rękawiczek, obuwia zmiennego  i fartuchów ochronnych szczególnie w przypadku bezpośredniego kontaktu z podopiecznymi. 

Utylizacja odpadów medycznych

Ośrodki rehabilitacyjne muszą przestrzegać procedur dotyczących utylizacji i segregacji odpadów medycznych, w tym ostrzy, igieł i innych materiałów zakaźnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Higieniczne postępowanie z żywnością

W celu zapobiegania zatruciom pokarmowym i infekcjom jelitowym wszystkie obiekty uzdrowiskowe zobowiązane są do przestrzegania zasad szczególnej ostrożności w przygotowywaniu posiłków. Żywność przechowywana oraz podawana musi być w odpowiednich warunkach. 

Edukacja pacjentów i personelu

Zarówno pacjenci, jak i kadra medyczna notorycznie powinna być edukowana i uświadamiana o konieczności przestrzegania wymogów czystości w celu utrzymania własnego zdrowia i bezpieczeństwa na odpowiednim poziomie. Stąd liczne karty informacyjne i instrukcje dotyczące zasad higieny na terenie całego ośrodka. 

 

Zasady bezpieczeństwa

Odmienną kwestią od procedur higieny są zasady bezpieczeństwa dotyczące ośrodków rehabilitacyjnych. Wśród podstawowych zasad zapewniających bezpieczne warunki do pobytu oraz odbycia rekonwalescencji zalicza się przede wszystkim odpowiednie przystosowanie obiektu. Placówki rehabilitacyjne zobowiązane są do utworzenia infrastruktury sprzyjającej bezpiecznemu korzystaniu z budynku osobom ze schorzeniami. Stosowane w tym przypadku są odpowiednie środki zapobiegawcze minimalizujące ryzyko upadków lub innych urazów przy czynnościach dnia codziennego. Do elementów zwiększających bezpieczeństwo zalicza się np. podjazdy dla wózków inwalidzkich, windy, maty antypoślizgowe w łazienkach, poręcze do podpierania, obniżone wysokości wyposażenia pokoi, czy alarmy wzywające personel. 

 

Bezpieczeństwo i higiena w ośrodkach rehabilitacyjnych

Jeżeli martwiłeś się o swoje bezpieczeństwo i komfort podczas pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym, nie ma czym! Jak widać, wszystkie obiekty uzdrowiskowe zobowiązane są prawnie do przestrzegania procedur higieny i bezpieczeństwa, co stale monitorowane i kontrolowane jest przez odpowiednie instytucje. Oczywiście pomimo nieustannego minimalizowania ryzyka wypadków lub zakażenia, takie sytuacje się zdarzają. Wszystkie ośrodki posiadają awaryjny plan doraźnej pomocy dla poszkodowanego. W przypadku zarażenia szybko poddają chorego izolacji, odseparowując go od innych pacjentów, co zresztą udowodniła pandemia COVID. Podczas turnusu w ośrodku rehabilitacyjnym pamiętaj o przestrzeganiu wszystkich wytycznych oraz zapoznaniu się z panującymi zasadami, a z pewnością twoja rehabilitacja przebiegnie bez zarzutu.