biuro@bentur.pl

Wycieczki Edukacyjne


KULTURA LUDOWA REGIONU 

Wyjazd w godzinach rannych, przyjazd do Bolimowa, zwiedzanie warsztatu garncarskiego, gdzie można podpatrzeć pracę garncarza, zobaczyć etapy powstawania naczyń glinianych oraz wysłuchać legend i opowiadań związanych z miejscowością, ponadto każdy uczestnik możne spróbować swoich sił na kole garncarskim i utoczone naczynie zabrać jako pamiątkę. Następnie pokaz tradycyjnego kowalstwa artystycznego, podczas którego prezentowane są wszystkie tradycyjne metody obróbki materiału. Przejazd do Sromowa, zwiedzanie Muzeum Ludowego rodziny Brzozowskich, gdzie ukazane są w rzeźbie zwyczaje ludowe i religijne regionu łowickiego. Powrót w godzinach wieczornych.
Cena: od  75 zł

ZABYTKI PRZEMYSŁU I TECHNIKI 
Wyjazd w godzinach rannych, przejazd do Brzezin. Zwiedzanie Muzeum Regionalnego, które ukazuje rozwój krawiectwa w mieście oraz wnętrza mieszczańskie z przełomu XIX i XX wieku  /za dopłatą możliwość udziału w warsztatach – do wyboru – brzeziński strój ludowy, pieczenie podpłomyków, świąteczne pierniki, warsztaty krawieckie/. Przejazd do Lipiec Reymontowskich, zwiedzanie Muzeum Regionalnego im Wł. Reymonta, w którym udostępniane są dawne stroje, tkaniny, hafty, wyposażenie wnętrz w chałupie lipieckiej, narzędzia rolnicze oraz pamiątki związane z Reymontem. Przejazd do Skierniewic, zwiedzanie Parowozowni z kolekcją krytych wagonów, wykorzystywanych m.in. w filmach „Lista Schindlera” i „Pianista”. Powrót w godzinach wieczornych.
Cena: od  75 zł

WIOSKA INDIAŃSKA+SAFARII ZOO 
Wyjazd w godzinach rannych, przyjazd do Chociszewa: Zwiedzanie wioski indiańskiej, gdzie można zobaczyć i poczuć jak wyglądało życie rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. W trakcie pobytu min.: malowanie twarzy, nauka pieśni i tańców indiańskich, zabawy zręcznościowe ( rzucanie włócznią i rzutkami do celu, wyścigi żółwi, łapanie bizona na lasso, walka na równoważni czejeńskiej, inne gry) . Czas wolny, zabawy na placu zabaw, indiańskim torze przeszkód. 
Przejazd do Borysewa, zwiedzanie z przewodnikiem safarii zoo, gdzie można zobaczyć egzotyczne zwierzęta z całego świata, czas wolny na placu zabaw. Powrót w godzinach wieczornych.
Cena: od  75 zł

PARK JURAJSKI
Wyjazd w godzinach rannych. Przejazd  do Kołacinka, zwiedzanie Dinoparku, spacer z przewodnikiem po ścieżce mezozoicznej, zwiedzanie wystawy geologiczno-paleontologicznej, czas wolny na placu zabaw. Ponadto zwiedzanie Folwarku Kołacińskiego z zabytkowymi maszynami, które  w dawnych czasach używano do pracy w polu. Spacer po zabytkowym parku, gdzie dzieci mogą zapoznać się z wyglądem różnego rodzaju drzew, roślin, jak również fauny parku. Powrót w godzinach wieczornych.
Cena: od  75 zł

Termin do ustalenia

Cena zawiera:
– transport autokarem
– usługę pilota/ przewodnika     
– ubezpieczenie NNW

Uwagi:
– cena nie zawiera biletów wstępu, 
– Program można modyfikować wg potrzeb.
– Możliwość posiłku.

Na każdej wycieczce prezent-niespodzianka dla dzieci
Wyjazd skalkulowany z Łodzi,  grupa min  40 osób  + 3 osoby opieki bezpłatnie. Programy wycieczek oraz ich ceny są przykładowe na życzenie przygotowujemy i kalkulujemy wyjazdy o dowolnym programie, ilości osób, ilości dni oraz miejscu wyjazdu.