biuro@bentur.pl

Warszawa-Śladami Baśni i Legend

ŚLADAMI BAŚNI  I  LEGEND o  WARSZAWIE
WYCIECZKA – 1 DZIEŃ

Warszawa a przede wszystkim Stare Miasto pełne jest legend i dziwnych opowieści. Podczas spaceru najmłodsi odwiedzą najciekawsze zakamarki najstarszej części miasta:  Straszliwy bazyliszek, warszawska Syrenka, Legendarni Wars i Sawa, Oni i wiele innych ciekawych opowieści czeka w zaułkach starówki.

Wyjazd sprzed Szkoły ok godziny 09.00, przejazd do Warszawy, Spacer szlakiem warszawskich baśni i legend,  fascynujące i ciekawe opowieści przewodnika, o najbardziej znanych legendach: Bazyliszku – potwór, którego pokonał Szewczyk Dratewka, Warsie  i Sawie –  czyli jak powstała nazwa polskiej stolicy, kamiennym Niedźwiedziu – czyli śpiący Książę i romantyczna baśń, Syrence – symbol Warszawy, który do dziś strzeże bezpieczeństwa miasta, Czarnym Kocie – demoniczny kot,  którego zamurowano w ścianie, wędrówka dawną fosą i odwiedziny u „Małego Powstańca”
Wyjazd w drogę powrotną do Łodzi, powrót ok godziny 18.00.

Termin: do ustalenia

Koszt: od 90 zł

Cena zawiera:
– transport autokarem
– usługę pilota/ przewodnika
– ubezpieczenie NNW

Uwagi:
– cena nie zawiera biletów wstępu,
– Program można modyfikować wg potrzeb.
– Możliwość posiłku.

Na każdej wycieczce prezent-niespodzianka dla dzieci.
Wyjazd skalkulowany z Łodzi,  grupa min  40 osób  + 3 osoby opieki bezpłatnie. Programy wycieczek oraz ich ceny są przykładowe na życzenie przygotowujemy i kalkulujemy. Wyjazdy o dowolnym programie, ilości osób, ilości dni oraz miejscu wyjazdu.